آکادمی بیزینس پلاس

خدمات بیزینس پلاس آکادمی

تنظیم قردادهای تجاری و حقوقی

ویزای تجاری اوکراین

ثبت شرکت در اوکراین

دعاوی حقوقی توسط وکیل پایه یک در اوکراین

شکایات در دادگاههای اوکراین

مشاوره حقوقی دعاوی کیفری توسط وکیل رسمی در اوکراین

مشاوره آنلاین واتساپ